Chổng mông lên trời hận đời vô đối nhưng gặp cặc thì Aso Nozomi chịu thua