Đi nhậu ăn mừng ký được hợp đồng cùng nữ giám đốc và cái kết