Dụ được bạn gái Mizuki Rina vào nhà nghỉ là bê lên giường hành sự luôn