Tag: Ryu Enami

Là tại em dâm nên người ta mới tìm đến địt suốt đấy chứ

Là tại em dâm nên người ta mới tìm đến địt suốt đấy chứ

Anh không sai do chúng ta cùng say nên thèm địt

Anh không sai do chúng ta cùng say nên thèm địt

Đang thử đồ đi biển mà anh lại thử lồn em luôn

Đang thử đồ đi biển mà anh lại thử lồn em luôn