Thằng chồng mập lấy vợ về làm đĩ mà không hay biết gì